Vi er opptatt av å ivareta personvernet til alle som besøker vår hjemmeside.

Denne personvernerklæringen gir en oversikt over hvilke opplysninger som samles inn og hvordan informasjonen blir behandlet.

Vår personvernerklæring er utarbeidet som følge av Personopplysningsloven, som regulerer innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger.

Datatilsynet fører tilsyn med loven, som stiller krav til blant annet konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person. Eksempler på dette er navn, bostedsadresse, telefonnummer og epostadresse. Behandlingsansvarlig hos Westco Property er Terje Bjelland: terje@westco.no.

 

Om informasjon du gir til oss:

Vi samler og lagrer den informasjonen du selv oppgir i skjemaet. Dette er vanligvis navn, telefonnummer og e-postadresse. Når du fyller ut og sender et skjema på nettsidene, lagres opplysningene du gir elektronisk. Dette skal gi oss muligheten til å sikre at du mottar informasjonen du spør etter. Du må også aktivt gi samtykke for at vi skal kunne sende deg mer informasjon, så du vil ikke bli kontaktet uten at vi får din tillatelse.

 

Om formålet med innsamlingen:

  • Forbedre opplevelsen din når du bruker nettsiden vår.
  • Tilpasse kommunikasjonen vi sender deg på e-post etter at du har fylt ut et skjema på nettsiden vår.
  • Sende deg informasjon som du ber om (markedsføringsmateriell. fremdriftsplaner, sjekklister, fremdriftsplaner, artikler, tilbud o.l), relatert til ditt prosjekt, bransje eller interesse.

 

Om analyseverktøy på www.stolavnaering.no:

Google Analytics samler inn informasjon om bruksmønsteret på vår nettside. blant annet hvilke sider brukeren kommer fra, hvilke sider som besøkes, hvilken kilde du kom fra, lengde på brukerøkt, og antall ganger brukeren har besøkt nettstedet.

Cookies fra Google blir brukt i forbindelse med hvilke søkeord du søker på, og hvilke lenker du klikker på.

 

Om dine personopplysninger hos Westco Property:

Vi formidler ikke personopplysninger til tredjepart uten at du har gitt spesifikt samtykke til det. Retningslinjene dekker hvordan vi bruker dine personlige opplysninger. Vi tar personvern på alvor og vil ta alle forholdsregler for å beskytte dine personlige opplysninger. All personlig informasjon vil kun bli brukt til å oppfylle din eventuelle bestilling, kan brukes til interne analyseformål og vil bli lagret så lenge det er formålstjenlig.

 

Om samtykke:

Vi kontakter ingen uten at de aktivt har oppgitt samtykke til å motta informasjon. Et slikt samtykke ber vi om i kontaktskjemaet på vår nettside. Dette samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake ved ved å sende en mail til terje@westco.no.

 

Om retten til innsyn, sletting og klage:

Du kan til enhver tid be om innsyn dersom du lurer på hvilken informasjon vi har lagret om deg, eller sletting av all informasjon. Du kan også trekke tilbake ditt samtykke. Hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene kan du sende en e-post til terje@westco.no.

 

Om endringer:

Vår personvernerklæring kan bli endret dersom gjeldende praksis krever det, krav i lovverket endres eller at vår egen praksis for innsamling og behandling av data endres.

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO